ΕΛΚΕΔΙΜ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

fytofarmaka2

Στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων, το Υπουργείο  Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφοι 2 και 4 του ν.4036/2012 (Α'8), από τις 26 Νοεμβρίου 2015 η πώληση γεωργικών φαρμάκων -εγκεκριμένων για επαγγελματική χρήση- περιορίζεται στα πρόσωπα που διαθέτουν πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης φυτοφαρμάκων (παράγραφος 2 του άρθρου 19).

Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι οι αγρότες χωρίς πιστοποιητικό δεν θα μπορούν να προμηθεύονται φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους, εφόσον οι ψεκασμοί δεν θα γίνονται με την επίβλεψη πιστοποιημένου ατόμου.

Με την πρόσφατη ΚΥΑ 2/34/02-01-15:  "Τροποποίηση ύψους τελών συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικών γνώσεων ορθολογικής χρήσης  γεωργικών φαρμάκων" (ΦΕΚ Β΄67/16-1-2015) ορίσθηκαν τα εξέταστρα (τέλη) για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης  που είναι:

Α) Μέχρι την 31η Μαρτίου 2015, ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25€).

Β) Από την 1η Απριλίου 2015 μέχρι την 31η Αυγούστου 2015, ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50€).

Γ) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, ορίζεται σε εκατό ευρώ (100€).

Ως εκ τούτου είναι σημαντική η έγκαιρη ενημέρωση των εν δυνάμει υποψήφιων για την απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού, προκειμένου να έχουν σημαντική έκπτωση στα τέλη πιστοποίησης!

Δήλωσε ΤΩΡΑ συμμετοχή για να λάβεις σε προνομιακή τιμή την προετοιμασία συν τα εξέταστρα!

Για ιδιώτες - μεμονωμένους ενδιαφερόμενους, συμπληρώστε την φόρμα που θα βρείτε εδώ.

Για ενδιαφερόμενους συλλογικούς φορείς, συμπληρώστε την φόρμα που θα βρείτε εδώ.

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

 
 

Newsletter

Κερδίζετε σημαντικές εκπτώσεις στα νέα προγράμματα μας, αν γραφτείτε στα Newsletter μας.

Contact us

Κεντρικά γραφεία Ram Computer

  • Tel line: 8013003878
 

Google+