ΕΛΚΕΔΙΜ

Voucher 29-64 ετών

federal-skilled-workers

Ξεκίνησε στις 1 Δεκεμβρίου 2016 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 23.000 ανέργους, ηλικίας 29-64 ετών, που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ »

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που ανήκουν στην εν λόγω ηλικιακή ομάδα και είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών και θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση 500 ωρών (περίπου 5 μήνες) σε επιχειρήσεις κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας (Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας). Μετά το τέλος της κατάρτισης ακολουθεί πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα έχουν αποκτηθεί.

 

Μετά τη λήξη της επαγγελματικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης δίνεται η δυνατότητα  απασχόλησης σε 10.000 από τους  ωφελούμενους του προγράμματος.

Όλοι οι ωφελούμενοι  θα  λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για τη θεωρία και την πρακτική άσκηση, συνολικού ύψους 2.600 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης δε θα ξεπεράσει τα 89 εκατομμύρια ευρώ. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, με πολυετή εμπειρία και ενεργή συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες Training Voucher αλλά και στην επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων, βρίσκονται στο πλευρό των ενδιαφερομένων για άλλη μια φορά.

 

Συμπληρώστε ΕΔΩ τα στοιχεία επικοινωνίας σας και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής σας .

 

Επιλέξτε ΕΔΩ για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης της δράσης.

Diploma in Basic Economics

Δωρεάν-Μεταπτυχιακή-εξειδίκευση-στις-βασικές-οικονομικές-έννοιεςTo πρόγραμμα Diploma in Basic Economics, παρέχει ΔΩΡΕΑΝ λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις βασικές έννοιες και την κατανόηση του οικονομικού κυκλώματος της χώρας μας.

Το πρόγραμμα αρχίζει με την εισαγωγή σας στις βασικές οικονομικές έννοιες, το χρήμα και τα αγαθά.

Θα μάθετε για την συμπεριφορά των καταναλωτών και πως αυτή επηρεάζεται αλλά και επηρεάζει την ποσότητα των παραγόμενων αγαθών και την τιμή διάθεσής τους στην αγορά.

Θα μάθετε για την παραγωγική διαδικασία, τους συντελεστές που την επηρεάζουν, την προσφορά και την ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών .

Θα μάθετε τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά καθώς και το στόχο ίδρυσης της ευρωζώνης.

Θα μάθετε σχετικά με τις φάσεις του οικονομικού κύκλου και θα εξοικειωθείτε με τις έννοιες του πληθωρισμού και της ανεργίας.

Θα μάθετε για τον κρατικό προϋπολογισμό, τα δημόσια έσοδα και έξοδα, την φορολογική βάση και τους φόρους ενός κράτους.

Θα μάθετε να μελετάτε τους τύπους γραφημάτων και να χρησιμοποιείτε τους κατάλληλους αναλόγως παρουσίασης οικονομικών μεγεθών και οικονομικών σχέσεων που επιθυμείτε να παρουσιάσετε.

Τέλος, θα μάθετε να επιλύετε και να απαντάτε σε θέματα βασικού οικονομικού περιεχομένου.

Αυτό το δωρεάν πρόγραμμα ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους φοιτητές και τους απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Κολλεγίων που επιθυμούν να κατανοήσουν βασικές οικονομικές έννοιες της αγοράς για να είναι σε θέση να παρακολουθούν τα οικονομικά δρώμενα της χώρας μας τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις σχετικά με την έκδοση και την απόκτηση  του Vellum Diploma in Basic Economis θα πρέπει να έχετε συγκεντρώσει τελικό αποτέλεσμα 70 % και άνω σε κάθε αξιολόγηση.

 

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έχοντας ολοκληρώσει αυτό το πρόγραμμα θα είστε σε θέση :

 

 • Να γνωρίζετε την έννοια του οικονομικού κυκλώματος
 • Να ορίζετε τις έννοιες του χρήματος και της αγοράς
 • Να προσδιορίζετε τις κατηγορίες των προϊόντων
 • Να αντιλαμβάνεστε την επιδίωξη ενός νοικοκυριού και μιας επιχείρησης
 • Να ορίζετε τον «Νόμο της Ζήτησης»
 • Να προσδιορίζετε τις κατηγορίες των αγαθών
 • Να κατανοείτε και να ερμηνεύετε την συμπεριφορά των καταναλωτών
 • Να γνωρίζετε τους παραγωγικούς συντελεστές
 • Να ορίζετε τον «Νόμο της Προσφοράς»
 • Να παρατηρείτε πότε υπάρχει έλλειμμα και πότε πλεόνασμα σε ένα προϊόν
 • Να αντιλαμβάνεστε την λειτουργία του τραπεζικού συστήματος
 • Να κατανοείτε τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας
 • Να γνωρίζετε πως επηρεάζονται τα επιτόκια σε δάνεια και καταθέσεις
 • Να κατανοείτε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
 • Να ορίζετε τον σκοπό του ευρωσυστήματος
 • Να κατανοείτε τις διακυμάνσεις του οικονομικού κυκλώματος
 • Να ορίζετε τον πληθωρισμό, τον αντιπληθωρισμό και τον στασιμοπληθωρισμό και να υπολογίζεται τα ποσοστά τους
 • Να ορίζετε την ανεργία και να υπολογίζεται το ποσοστό της
 • Να γνωρίζετε τι περιλαμβάνει ο κρατικός προϋπολογισμός
 • Να προσδιορίζετε τις δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα
 • Να ορίζετε τους φόρους ενός κράτους και τις κατηγορίες τους
 • Να κατανοείτε την οικονομική σχέση μεγεθών με την μελέτη γραφημάτων
 • Να χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα γραφήματα για την σωστή παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών
 • Να κατανοείτε και να επιλύετε θέματα βασικών οικονομικών ζητημάτων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη και βασικές οικονομικές έννοιες

Ενότητα 2: Η συμπεριφορά των καταναλωτών και η ζήτηση των αγαθών

Ενότητα 3: Η παραγωγική διαδικασία και η προσφορά των αγαθών

Ενότητα 4: Το τραπεζικό σύστημα, η προσφορά χρήματος και η νομισματική πολιτική

Ενότητα 5: Το φαινόμενο των οικονομικών διακυμάνσεων, ο πληθωρισμός και η ανεργία

Ενότητα 6: Τα δημόσια οικονομικά

Ενότητα 7: Ανάγνωση και κατανόηση οικονομικών δεδομένων σε γραφήματα

Ενότητα 8: Επίλυση θεμάτων οικονομικής φύσης

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΥΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

 
 

Newsletter

Κερδίζετε σημαντικές εκπτώσεις στα νέα προγράμματα μας, αν γραφτείτε στα Newsletter μας.

Contact us

Κεντρικά γραφεία Ram Computer

 • Tel line: 2312200494
 

Google+